Welzijn en Vrije Tijd/Wellbeing and Free Time, Stedelijk Museum het Domein, Sittard 1996